Cyrsiau Sgiliau Bwyd a Maeth i’r Rhai sy’n Darparu Gofal a gofal Gwella Bwyd a Maeth

Lefel 2

Os ydych chi’n gweithio gyda phobl hŷn, boed yn eu cefnogi i aros yn iach yn eu cartrefi eu hunain neu mewn cartref gofal, ac os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am bwysigrwydd maeth a hydradu, gan gynnwys sut i weithredu’r Canllawiau Arfer Gorau Bwyd a Maeth ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn, mae’r cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Lefel 2 i’r Rhai sy’n Darparu Gofal a’r cwrs Gwella Bwyd a Maeth yn ddelfrydol i chi.

Gallwch hefyd drafod sut y gall y cwrs hwn gysylltu â’r canlyniadau dysgu maeth a hydradu o fewn y Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Adnoddau defnyddiol

Website design by Celf Creative

Skip to content