Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol ar gyfer Blynyddoedd Cynnar

Lefel 2

Os ydych chi’n gweithio gyda phlant yn eu blynyddoedd cynnar (e.e. darparwr gofal plant, asesydd y cymwysterau gofal plant newydd, neu nyrs feithrin gymunedol) a’n awyddus i ddysgu mwy am faeth a ffyrdd ymarferol o weithredu’r Canllawiau Arfer Gorau Bwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant, byddai’r cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol ar gyfer Blynyddoedd Cynnar Lefel 2 yn ddelfrydol i chi.

Os hoffech drafod sut mae’r cwrs hwn yn cysylltu â chanlyniadau dysgu maeth a hydradu’r Cymwysterau Dysgu a Datblygu Chwarae Gofal Plant, cysylltwch â’ch tîm deietegol lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Adnoddau defnyddiol

Website design by Celf Creative

Skip to content