Gweithwyr Proffesiynol Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac Addysg a Gweithwyr Cymorth

Rydym yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ac addysgu maeth i weithwyr proffesiynol cofrestredig ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a’r trydydd sector. Yma gallwch ddysgu mwy am rai o’r sesiynau addysg a’r hyfforddiant maeth yr ydym yn eu darparu i gefnogi eich proffesiwn penodol.

Os hoffech drafod eich gofynion dysgu ac addysgu maeth mewn mwy o fanylder, cysylltwch â’ch dietegydd lleol neu dilynwch y ddolen isod.

Ar gyfer hyfforddiant sy’n benodol i’ch proffesiwn, a ydych chi’n. . .

Website design by Celf Creative

Skip to content