Cyrsiau i weithwyr cymunedol

Rydym yn darparu hyfforddiant sgiliau maeth i weithwyr cymunedol fel nyrsys meithrin, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr gofal, cynorthwywyr addysgu, gwirfoddolwyr a llawer mwy. Ein nod yw gweithio gyda gweithwyr cymunedol i ymgorffori sgiliau bwyd a maeth yng ngwaith bob dydd y rhai sydd mewn cysylltiad rheolaidd â grwpiau cymunedol ac sy’n deall anghenion pobl leol orau.

Mae’r cyrsiau’n cynnwys;

Website design by Celf Creative

Skip to content