Oergell Gymunedol

Mae oergell gymunedol yn fan casglu ar gyfer bwyd dros ben sydd wedi’i leoli yn y gymuned, sydd yn eiddo i’r gymuned ac yn cael ei redeg ganddi. Gall aelodau’r gymuned a busnesau lleol roi a chasglu bwyd dros ben. Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu oergell gymunedol, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:

Ewch i'r wefan laptop icon www.circularcommunities.cymru/cy/community-fridge

Website design by Celf Creative

Skip to content