Sgiliau Maeth am Oes

Ein Nod

Ein nod yw sicrhau fod gan bobl yng Nghymru y sgiliau, y cyfle a’r hyder i gael gafael ar fwyd sy’n iach, yn fforddiadwy ac yn chynaliadwy, ar gyfer eu hunain, eu teuluoedd a’u cymunedau.
Gwybodaeth am Fwyta’n Iach

Ein Nod

Ein nod yw sicrhau fod gan bobl yng Nghymru y sgiliau, y cyfle a’r hyder i gael gafael ar fwyd sy’n iach, yn fforddiadwy ac yn chynaliadwy, ar gyfer eu hunain, eu teuluoedd a’u cymunedau.
Sgiliau Coginio

Ein Nod

Ein nod yw sicrhau fod gan bobl yng Nghymru y sgiliau, y cyfle a’r hyder i gael gafael ar fwyd sy’n iach, yn fforddiadwy ac yn chynaliadwy, ar gyfer eu hunain, eu teuluoedd a’u cymunedau.
Ryseitiau Iachus

Ynglŷn â Sgiliau Maeth am Oes®

Nod Sgiliau Maeth am Oes® yw gweithio gydag asiantaethau a sefydliadau partner i sicrhau bod pawb yng Nghymru â’r sgiliau, y cyfleoedd a’r hyder i gael mynediad at y bwyd y maent ei angen i gael iechyd da.

Ein nod yw gwneud hyn drwy ddarparu addysg a hyfforddiant maeth i staff a gwirfoddolwyr cymunedol; trwy gefnogi asiantaethau partner i wella’r ddarpariaeth bwyd a diod mewn lleoliadau cymunedol fel gofal plant, ysgolion a lleoliadau gofal oedolion hŷn a thrwy gefnogi cymunedau i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag cael deiet amrywiol a chytbwys. Gall hyn gynnwys sefydlu mentrau bwyd cymunedol a galluogi cymunedau i rannu’r pethau sy’n gweithio iddyn nhw.

Canfod y wybodaeth sy’n iawn i chi

Newyddion Diweddaraf

Website design by Celf Creative

Skip to content