Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://nutritionskillsforlife.com/.

Cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis – ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich peiriant i helpu’r safle i ddarparu gwell profiad i’r defnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, i storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, ac i ddarparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Gallwch wrthod caniatâd i osod cwcis (ac eithrio’r cwcis sy’n gwbl angenrheidiol) ar ein gwefan naill ai drwy glicio gwrthod, drwy ymgynghori ag adran Help eich porwr, neu drwy edrych ar wefan About Cookies sy’n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern.

Nid yw gwefan Sgiliau Maeth am Oes yn eich olrhain yn weithredol fel unigolyn.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i olrhain perfformiad ein gwefan a’r patrymau defnydd. Nid ydym yn cysylltu’r ystadegau a gesglir gan Google Analytics ag unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Am ragor o wybodaeth, darllenwch  Bolisi Preifatrwydd Google Analytics  a sut i .

Mae mwy o fanylion am y cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics yn cael eu cyhoeddi ar wefan Google. Cwcis a Google Analytics

Mae Google hefyd yn cyhoeddi ychwanegyn porwr a fydd yn atal gwybodaeth cwcis Google Analytics rhag cael ei storio. Ychwanegyn Porwr Optio Allan Google Analytics

Nid yw’r wybodaeth a gasglwn drwy gwcis yn caniatáu i chi gael eich adnabod fel unigolyn – mae’r cyfan yn gwbl ddienw.

Cynnwys wedi’i fewnosod o wefannau eraill

Gall ein gwefan, o bryd i’w gilydd, gynnwys dolenni i ac o wefannau trydydd parti sydd â’n caniatad ni i gynnal dolenni o’r fath. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio’r polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

Website design by Celf Creative

Skip to content