Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol

Lefel 2

Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ysgolion ac yn awyddus i ddysgu mwy am faeth, gallwn ddarparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) gan gynnwys cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol achrededig Agored Cymru ar gyfer staff yn yr ysgol.

Mae’r cwrs hwn yn ofyniad hanfodol ar gyfer cyflwyno’r rhaglen Bwyd a Hwyl gyda sicrwydd ansawdd.

Adnoddau defnyddiol

Website design by Celf Creative

Skip to content