Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles

Gallwn ddarparu Hyfforddiant Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol Lefel 2 ar gyfer ystod o staff ysgol a chymunedol er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflwyno negeseuon maeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth fel rhan o’r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles sydd o fewn y cwricwlwm newydd.

Gall staff, ar ôl eu hyfforddi, gyflwyno cyrsiau Lefel 1 Dechrau Coginio, Dewch i Goginio a Sgiliau Maeth sydd wedi’u hachredu gan Agored Cymru i blant a phobl ifanc, yn ogystal â chefnogi ysgolion i sefydlu mentrau bwyd cymunedol newydd megis cynlluniau tyfu a choginio.

Adnoddau defnyddiol

Website design by Celf Creative

Skip to content