Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol ar gyfer Blynyddoedd Cynnar

Lefel 2

Os ydych yn weithiwr chwarae neu’n asesu cymwysterau Dysgu a Datblygu Chwarae Gofal Plant ac â diddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau i wella’r ddarpariaeth o fwyd a diod mewn lleoliadau chwarae ac i ddysgu ffyrdd ymarferol o ymgorffori gweithgareddau bwyd a maeth mewn darpariaethau chwarae, yna efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol Lefel 2 ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar.

Efallai y bydd grwpiau aros a chwarae eisiau cymryd rhan yn y Wobr Byrbrydau Iach Safon Aur neu Dystysgrif Arfer Gorau Boliau Bach.

Adnoddau defnyddiol

Website design by Celf Creative

Skip to content