Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol

Lefel 2

Mae’r cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol Lefel 2 yn rhoi cyfle i’r holl staff o wasanaethau mamolaeth ac iechyd menywod i gael datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ym maes maeth a phwysau iach.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y cwrs hwn.

Unwaith y bydd staff wedi cwblhau’r cwrs hwn ac wedi llwyddo i ennill achrediad gallant fynd ymlaen i gwblhau hyfforddiant cyflwyniad i asesu Agored Cymru a’r hyfforddiant hwyluso cwrs priodol fel y gallant ddarparu cyrsiau Sgiliau Maeth Lefel 1 gan gynnwys Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd.

Adnoddau defnyddiol

Website design by Celf Creative

Skip to content