Y Cogydd Bach

Gall partneriaid Dechrau’n Deg, gan gynnwys lleoliadau gofal plant a gweithwyr chwarae, gael hyfforddiant a chymorth i ddarparu rhaglen Y Cogydd Bach. Mae hon yn fenter sydd wedi datblygu o waith Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur a’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy. Mae’n sesiwn hyfforddi undydd sy’n cynnwys theori maeth a choginio ymarferol ar gyfer lleoliadau gofal plant ar gyfer coginio gyda phlant ifanc, gydag adnoddau i gefnogi’r ddarpariaeth (Ddim ar gael ym mhob rhan o Gymru)

Website design by Celf Creative

Skip to content