Cwrdd â’r tîm

Mae ein tîm yn cwmpasu ardal ddaearyddol Merthyr, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Shelley Wyer

Arweinydd Deietegol Iechyd y Cyhoedd

Jennifer Collings

Dietegydd Iechyd Cyhoeddus Arbenigol

Jade Baxter

Dietegydd Iechyd Cyhoeddus Arbenigol

Alanna Will

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Rhiannon Rogers

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Sara Davies

Gweinyddydd

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content