Cwrdd â’r tîm

Emma Holmes

Rheolwr Deieteg Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro

Marie Price

Clinigol Arbenigol Deietegydd Iechyd y Cyhoedd

Claire Fulthorpe

Dietegydd Arweiniol Atal Gordewdra yn y Blynyddoedd Cynnar a Dietegydd Arweiniol ar gyfer y rhaglen NYLO

Julia Spiers

Dietegydd

Laura Sherman

Dietegydd

Fiona Regan

Dietegydd

Ceris Devereux

Dietegydd

Karina Mackay

Dietegydd

Olivia Howell

Dietegydd

Rhiannon Dunlop

Dietegydd

Lisa Darrell

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

James Jones

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Mihaela-Elena Vaida

Gweithiwr Cymorth Dietetig

Kathryn Picton

Gweinyddydd

Hazel James

Dietegydd

Saida Rehman

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Fiona Bumford

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Lydia Morgan

Dietegydd

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content