Cwrdd â’r tîm

Emma Holmes

Rheolwr Deieteg Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro

Marie Price

Arweinydd craidd ar gyfer Tlodi Bwyd, Grwpiau Agored i Niwed ac Oedolion Hŷn

Claire Fulthorpe

Dietegydd Arweiniol Atal Gordewdra yn y Blynyddoedd Cynnar a Dietegydd Arweiniol ar gyfer y rhaglen NYLO

Julia Spiers

Dietegydd

Laura Sherman

Dietegydd

Ceris Devereux

Dietegydd

Karina Mackay

Dietegydd

Olivia Howell

Dietegydd

Rhiannon Dunlop

Dietegydd

Lisa Darrell

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

James Jones

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Catherine Siviter

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Mihaela-Elena Vaida

Gweithiwr Cymorth Dietetig

Kathryn Picton

Gweinyddydd

Julie Smale

Gweinyddydd

Fiona Regan

Dietegydd

Hazel James

Dietegydd

Jack Marshall

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Saida Rehman

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Fiona Bumford

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

May Al-Mudaffer

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Ella Kretser-Armstrong

Gweithiwr Cymorth Dietetig

Patricia Romero

Gweithiwr Cymorth Dietetig

Elaine Davies

Gweithiwr Cymorth Dietetig

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content