Prosiectau bwyd cymunedol

Dysgwch fwy am y prosiectau bwyd cymunedol a gynhelir yn eich ardal chi.

Bwyd a Hwyl: Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf.

Mae’r rhaglen yn darparu addysg am fwyd a maeth, chwaraeon a gweithgareddau corfforol eraill, a phrydau iachus i blant yn ystod gwyliau’r haf. Mae’r rhaglen wedi bod yn rhedeg yng Ngwent ers 2016.

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content