Ein Partneriaid

 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Timau Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy (Abertawe, CNPT a Phen-y-bont ar Ogwr)
 • Timau Ysgolion Iach (CNPT ac Abertawe)
 • Tîm Dechrau’n Deg BIPBA
 • Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe
 • Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot
 • Cynllun Gwên
 • Ysgolion a lleoliadau cyn-ysgol.
 • Hamdden Halo Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff CNPT ac Abertawe
 • Staff Byrddau Iechyd Lleol gan gynnwys gwasanaethau ymwelwyr iechyd, bydwreigiaeth, gwasanaeth nyrsio mewn ysgolion, ffisiotherapi (Rhaglen Ffordd o Fyw Ymarfer Corff)
 • Staff Gofal Sylfaenol
 • Hyrwyddwyr Lles BIPBA (rhan o staff y gwasanaeth lles)
 • Canolfan Maerdy 
 • Banciau bwyd yn Abertawe. Dolen – [email protected]
 • Canolfan Deuluol Building Blocks a Hyb Bwyd Resolfen
 • Gweithdy Dove Banwen
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content