Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

TîmDietetegGwella Iechyd

Helo a chroeso i Dîm Deieteg Gwella Iechyd Hywel Dda. Rydym yn dîm o Ddeietegwyr Cofrestredig, Ymarferwyr Maeth Cymunedol ac Ymarferwyr Cynorthwyol Deietegol sy’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill a’r cyhoedd i rymuso pobl i wneud dewisiadau bwyd iach. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnal gwerthoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ym mhopeth a gynigiwn fel tîm.

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content