Cwrdd â’r tîm

Rydym yn cynnwys 3 thîm ardal sy’n cwmpasu Gogledd Cymru

Andrea Basu

Arweinydd Gwasanaeth ar gyfer Deieteg Iechyd y Cyhoedd

Gorllewin BIPBC

(yn cwmpasu Wrecsam a Sir y Fflint)

Alys Roberts

Arweinydd Ardal, Dietegydd Iechyd y Cyhoedd

Sarah Powell-Jones

Ymarferydd Cynorthwyol Dietetig

Sarah Jones

Cynorthwyydd Deietegol

Shirley Bellis

Dietegydd Iechyd y Cyhoedd

Rachel Roberts

Cynorthwyydd Deietegol

Bethan Palmer

Cynorthwyydd Gweinyddu Deietegol

Canol BIPBC

(Conwy a Sir Ddinbych)

Claire Dutton

Cynorthwyydd Deietegol

Gail Peters

Arweinydd Ardal, Dietegydd Iechyd y Cyhoedd

Sian Roberts

Dietegydd Iechyd y Cyhoedd

Ruby Bamford (Public Health Dietetic Assistant - BCUHB Central)

Ruby Bamford

Cynorthwyydd Deietegol

Gorllewin BIPBC

(Gwynedd ac Ynys Môn)

Iona Jones

Dietegydd Arweiniol Ardal

Bev Fisher headshot

Beverley Fisher

Dietegydd Iechyd y Cyhoedd

Harri Miller

Ymarferydd Cynorthwyol Dieteteg

Sol Nickolson-Kempster

Cynorthwyydd Deietegol

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content