Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Helo a chroeso i Dîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd Powys. Rydym yn dîm bach o Ddeietegwyr Cofrestredig a Gweithwyr Cymorth Dietetig Iechyd y Cyhoedd sydd wedi’i leoli yn Ysbyty Bronllys. Rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol i gyfrannu at fentrau ar gyfer pob oed, o feichiogrwydd hyd at oedolion hŷn, ac rydym yn darparu ac yn cefnogi amrywiaeth o raglenni.

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content