Mae Bach ac Iach (Small and Healthy) yn fenter a ddatblygwyd gan Dîm Cyn-ysgol Iach Powys i hyrwyddo ’10 Cam tuag at Bwysau Iach’. Mae’n canolbwyntio ar elfennau ‘Bwyd a Ffitrwydd’ y cynllun Cyn-ysgolion Iach ac mae bellach yn cael ei ehangu i ysgolion cynradd ym Mhowys.

Mae tîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd wedi helpu i ddarparu addysg maeth i staff y Blynyddoedd Cynnar a sesiynau cwestiwn ac ateb i rieni.

Website design by Celf Creative

Skip to content