Sesiynau Hyfforddi/Diweddaru Maeth a Deieteg ar gyfer Timau Ymwelwyr Iechyd

Hyfforddiant blynyddol i Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Meithrin Cymunedol er mwyn cefnogi teuluoedd â phlant ifanc. Darperir yr hyfforddiant ochr yn ochr â chydweithwyr o’r Tîm Deieteg Pediatrig Cymunedol. Mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys y dystiolaeth a’r cyngor diweddaraf ynghylch bwydo ategol, maeth y blynyddoedd cynnar, gwybodaeth gadarn ac adnoddau.

Website design by Celf Creative

Skip to content