Darperir rhaglen hyfforddiant Maetheg a Deieteg gynhwysfawr ar gyfer Ymwelwyr Iechyd, Nyrsys Meithrin Cymunedol a Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Band 5 sy’n gweithio o fewn y gwasanaeth ymwelwyr iechyd i gefnogi teuluoedd â phlant ifanc. Darperir yr hyfforddiant gan Ddeietegwyr Iechyd y Cyhoedd sy’n gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar ochr yn ochr â chydweithwyr o’r tîm Dieteg Bediatrig Gymunedol. Mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys y dystiolaeth a’r cyngor diweddaraf ynghylch bwydo cyflenwol, bwyta dicra, a maeth yn y blynyddoedd cynnar.

Website design by Celf Creative

Skip to content