Mae’r hyfforddiant Buddion sy’n Gysylltiedig â Bwyd ar gyfer gweithwyr proffesiynol neu weithwyr cymunedol sy’n gweithio’n uniongyrchol gydag aelodau o’r cyhoedd ym maes cyngor ariannol neu wasanaethau cyflogaeth.  Mae’r hyfforddiant yn amlinellu’r buddion bwyd amrywiol sydd ar gael megis Cychwyn Iach a phrydau ysgol am ddim, a’i nod yw gwella’r nifer sy’n manteisio arnynt drwy wella ymwybyddiaeth ymhlith aelodau’r cyhoedd sy’n gymwys i’w derbyn.

Website design by Celf Creative

Skip to content